Detalj ur Albert Edelfelts målning Invigningen av Åbo Akademi 1640 (1904, Helsingfors universitets solennitetssal)Detalj av Sveriges kung Birgers skyddsbrev till Karelens kvinnor från år 1316 (Riksarkivet)Detalj av bokryggar i verkserien Suomen kansan vanhat runot (det finska folkets gamla runor), (Finska Litteratursällskapet SKS)Detalj av självporträtt av Edith Södergran (1911, Svenska Litteratursällskapet i Finland)Älghuvudsskulptur från Vittis (Finlands nationalmuseum)Detalj ur Albert Edelfelts målning Drottning Blanka (1877, Konstmuseet Ateneum)Bild från teaterpjäsen Mumintrollet och kometen (1949, Svenska Teatern)Stora scenen, Finlands NationalteaterBild från baletten Pessi ja Illusia (1952, Finlands Nationalopera)

» Startsida

Välkommen till Kulturens domäner!

Vi erbjuder ett brett perspektiv på nio av våra nationella kulturinstitutioner samt material som du kan ha nytta av i dina studier och i din undervisning.

fyll i anmälningsblankett.

Studierna innehåller:

1. Förhandsuppgifter. Som basmaterial används dels publikationen Våra nationella kulturinstitutioner (2007) som i text och bild berättar om institutionerna och deras historia, och dels kulturinstitutionernas egna webbsidor som presenterar verksamheten i dag.

2. Studiebesök vid kulturinstitutionerna.

3. Fortsättningsuppgifter eller feedback.

Med i projektet är följande nio institutioner:

Utbildningsstyrelsen deltar i samarbetet.

Projektet har fått understöd av Suomen Kulttuurirahasto, Miljöministeriet, Svenska Kulturfonden, FILI och Undervisiningsministeriet och Konstsamfundet.

06.08.2011
Välkommen till Kulturinstitutioner 2011-2012
Projektet Kulturens domäner ─ Våra nationella kulturinstitutioner ─ fortsätter under läs...
läs mer »

02.08.2011
Inbudan till utbildningsdag 16.9.2011
Kulturens domäner, som är ett tvåspråkigt projekt för kulturfostran, ordnar en utbildningsdag för hö...
läs mer »

21.01.2011
Välkommen till Kulturens domäner!
Nu är det möjligt att planera nya studiebesök för våren 2011 och preliminärt även för hösten.
läs mer »

nyhetsmeddelanden arkiv »